Služby

Bezplatné služby

 • wi-fi internet
 • požičiavanie horských bicyklov
 • tanečné zábavy s folklórnou hudbou
 • požičiavanie športových potrieb

Platené služby

 • dovoz, odvoz batožiny, taxi služba
 • tel/fax

Ďalej zabezpečujeme tieto služby

 • Učiteľov lyžovania
 • Horských vodcov
 • Učiteľov tenisu
 • Jazdu na koni, na koči, na saniach
 • Vyhliadkové lety, paragliding
 • Splavovanie riek a rôzne iné atrakcie (viď Atrakcie)

V prípade zvlášnych želaní sme pripravení ich kedykoľvek splniť k Vašej spokojnosti.